De 5 valkuilen voor werkgevers bij uitval door een burn-out

Herstel na een burn-out kan lange tijd duren. Aangezien dit hoge kosten met zich mee brengt, wil je als werkgever graag dat je werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Echter, wanneer je als werkgever deze druk bij de werknemer neer legt, werkt dit vaak averechts.

In dit blog lees je meer over wat je als werkgever wel en niet moet doen als je wilt dat je werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

1. Te veel druk uitoefenen

Het ligt misschien voor de hand, maar wanneer je een uitgevallen werknemer belt, vraag dan niet meteen wanneer hij of zij terug denkt te komen. Hierdoor geef je de werknemer het gevoel dat je de ernst van zijn klachten niet erkend en niet serieus neemt. Dit zorgt vaak voor een toename van de klachten.

Geregeld verwacht een leidinggevende of werkgever van zijn uitgevallen werknemer dat deze, ondanks ziekte, toch aanwezig is bij vergaderingen of nog even bepaalde projecten afrond of zijn werk overdraagt aan collega’s. Dit wordt zeker bij een burn-out als stressvol ervaren en dit heeft een negatief effect op de herstelduur.

Maar hoe pak je dit dan wel aan? Het is belangrijk goed naar de werknemer te luisteren en begrip te tonen. Vraag eerst hoe het gaat en vraag wat je voor hem kan betekenen en maak pas daarna een plan voor het hersteltraject.telephone-586268_1920

2. Helemaal niets van je laten horen

De keerzijde van het verhaal is helemaal niets van je laten horen als werkgever. Het zal je misschien verbazen, maar het komt geregeld voor dat de werknemer weinig tot niets hoort van zijn werkgever, ondanks dat deze de verplichting heeft om snel contact op te nemen. De werknemer voelt zich op deze manier in de steek gelaten door zijn werkgever en het creëert een onveilig gevoel.

Bij een burn-out kan het zijn dat de werknemer zelf het contact mijdt en bijvoorbeeld de telefoon niet opneemt. Als werkgever kun je dan beter niet onverwachts op huisbezoek gaan. Je kunt dan overwegen om via bijvoorbeeld een collega, die wel goed contact heeft met de werknemer, contact op te nemen voor een afspraak. Ook kun je de uitgevallen werknemer een kaartje of bloemetje sturen.

3. Geen openheid over de situatie op de werkvloer

Als werkgever heb je te maken met privacy van de uitgevallen werknemer. Doordat je niet altijd open kunt zijn over de reden van uitval, hebben collega’s geen idee van de situatie. Dit kan voor veel onrust en irritatie zorgen en het maakt het hierdoor lastiger om voor de uitgevallen werknemer op een prettige manier terug te keren in zijn oude werksituatie.

Door open te zijn over de reden van verzuim is er meer begrip voor de uitgevallen werknemer, waardoor re-integratie gemakkelijker verloopt. Vraag wel even toestemming van de uitgevallen werknemer of laat hem of haar zelf een bericht schrijven.

4. De schuld bij de werknemer leggen

Geen enkele werkgever vind het leuk wanneer zijn werknemer uitvalt vanwege burn-out klachten.  Het kan zijn dat je in je trots gekrenkt bent of je in de steek gelaten voelt door de uitgevallen werknemer. Voorkom dat je jouw eigen negatieve gevoelens, projecteert op de uitgevallen werknemer en de schuld van het uitvallen bij de werknemer neerlegt.

Vaak ontstaat een burn-out door samenloop van omstandigheden. Door te zeggen dat de werknemer de burn-out zelf veroorzaakt heeft door teveel over zijn grenzen heen te gaan, niet assertief genoeg te zijn of omdat dat hij het werk niet aankan, leg je als werkgever alle schuld buiten jezelf. Natuurlijk kunnen bovengenoemde aspecten een rol spelen, maar wees je ook bewust van je eigen invloed op de situatie.

Wanneer je als werkgever merkt dat een werknemer veel stress ervaart, kun je dit het beste meteen bespreekbaar maken. Het liefst al voor iemand uitvalt. Vraag wat jij kunt doen om de stress te verminderen en complimenteer je werknemer dat hij zich zo goed inzet voor zijn werk. Ook wanneer de werknemer wel uitgevallen is, is het wijs uitspraken over eigen schuld achterwege te laten.

5. Geen duidelijk plan wat betreft terugkeer op het werk

Het komt geregeld voor dat iemand, tijdens re-integratie opnieuw uitvalt. Vaak is het re-integratieplan gemaakt met een casemanager of bedrijfsarts en weet de werkgever niet wanneer iemand terugkomt en welke afspraken met de werknemer gemaakt zijn. note-1240589-1279x957

Wanneer een werknemer terugkeert in zijn werksituatie, komt er veel op hem of haar af. De kans bestaat dat de werknemer overvallen wordt door (goedbedoelde) vragen van collega’s en ongelezen e-mails. Ook zal zijn of haar werk waarschijnlijk overgenomen zijn door een collega. Hij of zij kan zich hierdoor erg verloren voelen. Wanneer de werknemer bij terugkeer niet de juiste begeleiding bij krijgt, is de kans groot dat hij hiervan in paniek raakt en de kans om opnieuw uit te vallen is dan groot.

Door goed op de hoogte te zijn van het re-integratieplan en collega’s goed in te lichten over de terugkeer van de werknemer, kan een hoop leed worden voorkomen. Ook is het belangrijk met de werknemer af te spreken wat voor werkzaamheden hij zal gaan verrichten in de uren dat hij werkt.

  • Begin met werkzaamheden zonder tijdsdruk, waarbij de werknemer het gevoel heeft controle te hebben. Laat iemand wel zo veel mogelijk werk doen op zijn eigen niveau. Door werkzaamheden op te laag niveau, voelt de werknemer zich ondergewaardeerd en dit zal zijn zelfbeeld geen goed doen.
  • Bied een duidelijke structuur en maak goede afspraken. Meestal begint iemand een aantal uur per week op therapeutische basis. Spreek duidelijke begin-, pauze- en eindtijden af en accepteer dat iemand op therapeutische basis werkt en dus alleen werkt wanneer het gaat.
  • Plan geregeld een moment voor overleg en vraag de werknemer geregeld hoe het gaat. Door waardering uit te spreken, zorg je dat hij of zij meer gemotiveerd raakt om het werk vol te houden.

Liever voorkomen dat werknemers uitvallen door stress?

Bied ze dan bijvoorbeeld de Online training: “Vrij van Stress” aan.

In deze online training krijgt uw werknemer meer inzicht in zijn stressfactoren en leert uw werknemer wat hij zelf kan doen om blijvend minder stress te ervaren. De training bestaat uit video’s, praktische tips en oefeningen, waarmee hij of zij meteen in de praktijk aan de slag gaat.

Myrte Duijndam Vivas Coaching

Gratis en vrijblijvende kennismaking

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Dit artikel nog eens lezen? Bewaar het op Pinterest!

De 5 valkuilen voor werkgevers bij uitval door een burn-out

Plaats een reactie