Coaching bij Burn-out

Individuele begeleiding door Myrte

Burn-out begeleiding

Uitval door een burn-out komt helaas nog te vaak voor. De voorkeur gaat uit naar het voorkomen van een burn-out, maar soms lukt dit niet.

Dit is jammer, want herstel van een burn-out kan maanden tot jaren duren. Het krijgen van de juiste begeleiding in dit traject kan dit herstel versnellen en zorgen dat de kans op herhaling veel kleiner is.

In de praktijk

Helaas krijgen veel mensen met een burn-out geen of niet de juiste begeleiding in de herstelperiode. Geregeld wordt er bij een burn-out gezegd; Blijf maar een paar weekjes thuis, dan gaat het wel weer over”. Hoewel deze rust bij een klein deel voldoende helpt, is dit voor de meeste mensen niet de oplossing.

Sterker nog, iemand die vooral thuis zit kan gaan “malen” en daardoor nog dieper in een burn-out terecht komen. Ook is de ondersteuning vanuit de bedrijfsarts tegenwoordig vaak beperkt tot het maken van afspraken over werkhervatting.

Dan is er nog een andere valkuil; veel hulpverleners blijven hangen bij oorzaken in het verleden en kijken niet naar de situatie nu én naar de toekomst. Uiteraard is het belangrijk om wat aandacht aan het verleden te schenken, zeker als jij in het verleden te maken hebt gehad met trauma’s, maar blijven wroeten in het verleden kan ook weer averechts werken. En als er niet gewerkt wordt aan oplossingen zal het heel lastig zijn je burn-out te overwinnen. Rust zal tijdelijk zorgen dat je je wat beter voelt, maar zodra je weer meer gaat doen, zal je zo weer teveel stres ervaren.

Kans op herhaling groot

Omdat door deze aanpak niet de daadwerkelijke veroorzakers van de burn-out worden aangepakt, is de kans op een terugval zeer groot. Veel mensen vallen dan ook bij, of vlak na het terugkeren op de werkvloer opnieuw voor een langere periode uit. Het gevolg is fricties en onbegrip tussen jou en je en werkgever en hier worden beide niet beter van.

Door het volgen van een coach-traject, leer jij jezelf beter kennen en ben je je bewust van de dingen die bij jou stress veroorzaken. Je leert jouw grenzen beter herkennen en bewaken en hierdoor is er een blijvend resultaat. Ook zal je veel sneller hersteld zijn en minder last hebben van een terugval of herhaling van een burn-out.

Herstel van een burn-out

Herstel van een burn-out gaat in 3 fases. Hoe snel deze fases doorlopen worden is van veel factoren afhankelijk. Zo speelt de tijd dat de burn-out zich opgebouwd heeft mee, maar ook de persoonlijkheid en de omgeving spelen een grote rol.

Fase 1 Herstel energieniveau

In fase 1 staat herstel van de energie voorop. Iemand met een burn-out is in het begin heel laag belastbaar, zowel fysiek als mentaal. Door dit te leren accepteren en los te laten en daarnaast rust en activiteiten op de juiste manier af te wisselen, wordt de energiebalans herstelt. In deze fase is het heel belangrijk dat de opbouw van activiteiten heel geleidelijk gaat. Te veel hooi op de vork nemen kan zorgen voor een terugslag en heeft een negatieve invloed op het zelfvertrouwen, waardoor herstel langer kan duren.

Fase 2 Opbouw dagelijkse activiteiten

In fase 2 is de energiebalans deels hersteld. Iemand kan steeds weer meer dagelijkse activiteiten oppakken en er is ruimte ontstaan om aan zichzelf te werken. In deze fase gaan we onderzoeken waardoor de burn-out is ontstaan. We blijven niet te lang graven in het verleden, maar kijken vooral oplossingsgericht en naar de toekomst. Wat kan iemand zelf doen om deze factoren te beïnvloeden? In deze fase zal ook geleidelijk het werk weer deels opgepakt worden.

Fase 3 Voorkomen terugval

Deze fase richt zich op verder uitbouwen van werk en het oppakken van het “normale” leven. In fase 3 richten we ons op het volhouden van het nieuwe gedrag en het voorkomen van een terugval.

Deze fases lopen deels door elkaar heen. Zo kan in de eerste fase al voorzichtig gezocht worden naar stressfactoren en richten we ons in fase 2 ook al op gedragsverandering.

1-op-1 Burn-out begeleiding

In een persoonlijk coach-traject beginnen we met het creëren van rust. Je leert hoe jij weer kan ontspannen en hoe jij je rust kan pakken, zodat je lichaam en geest weer op kan laden.

Vervolgens gaan we onderzoeken waardoor jij stress ervaart en wat jij er zelf aan kan doen om jouw stressniveau te verlagen. Om te voorkomen dat je later opnieuw te maken krijgt met een burn-out is er ook veel aandacht voor preventie.

Je leert stress vroegtijdig herkennen en krijgt praktische handvatten om jouw stress de baas te blijven. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Myrte Duijndam Vivas Coaching

Gratis en vrijblijvende kennismaking

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.