De verschillende fases in het hersteltraject bij een burn-out

Uitval door een burn-out komt helaas nog te vaak voor. De voorkeur gaat uit naar het voorkomen van een burn-out, maar soms lukt dit niet. Dit is jammer, want herstel van een burn-out kan maanden tot jaren duren.

Als er toch sprake is van een burn-out, is het heel belangrijk dat de juiste begeleiding ingezet wordt. Dit kan het hersteltraject bij een burn-out behoorlijk versnellen en kan zorgen dat de kans op herhaling vele malen kleiner is.

In de praktijk

Helaas gebeurt dit in de praktijk nog te weinig. Veel mensen met een burn-out krijgen geen of niet de juiste begeleiding in de herstelperiode, waardoor ze steeds opnieuw in hun valkuilen trappen en er nooit helemaal weer bovenop komen.

Geregeld wordt er bij een burn-out gezegd; Blijf maar een paar weekjes thuis, dan gaat het wel weer over”. Hoewel deze rust bij een klein deel voldoende helpt, is dit voor de meeste mensen niet de oplossing. Sterker nog, iemand die vooral thuis zit kan gaan “malen” en daardoor nog dieper in een burn-out terecht komen. Ook is gedoseerd opbouwen van activiteiten vaak erg lastig, waardoor er geregeld sprake is van een forse terugval.

Daarnaast kan de werkgever ook een grote rol spelen in het succesvol laten herstellen van werknemers met een burn-out. Lees hier meer over de rol van de werkgever bij burn-out herstel

Kans op herhaling groot

Veel mensen met een burn-out blijven maar zoeken naar DE oorzaak en zoeken naar rust door “niets” te doen. Er wordt vaak een situatie aangewezen buiten zichzelf die verantwoordelijk is voor de burn-out. Vervolgens worden deze situaties zoveel mogelijk vermeden. Hoewel deze rust vaak wel enig effect heeft op het herstel, is dit naar mijn mening niet de beste aanpak.

Het gevaar van deze aanpak is dat de kans op een terugval erg groot is. Op het moment dat het oude leven weer opgepakt wordt, raken mensen opnieuw snel overbelast. Veel werknemers vallen dan ook bij, of vlak na het terugkeren op de werkvloer opnieuw voor een langere periode uit. Het gevolg is fricties en onbegrip tussen werknemer en werkgever en hier worden beide niet beter van.

Gratis paper - uit je burnout
Download het gratis paper

Download het gratis paper Uit je Burn-out met daarin 8 praktische tips om je Burn-out vaarwel te zwaaien.

Aanpakken dieperliggende oorzaken burn-out

Deze terugval ontstaat, omdat de dieperliggende oorzaken van een burn-out bij deze aanpak niet worden aangepakt. In plaats van bepaalde gedragspatronen aan te passen, worden symptomen bestreden en houden mensen hun activiteitenniveau (te) laag.

Door het volgen van een coach-traject, komen deze dieperliggende oorzaken WEL boven water en kan er gedragsverandering plaatsvinden. Daarnaast zal door de juiste dosering bij het opbouwen van activiteiten minder vaak een terugval ontstaan, waardoor iemand eerder weer volledig belastbaar is. Het herstel zal voorspoediger verlopen en is de kans op herhaling van een burn-out is kleiner.

Hersteltraject van een burn-out

Herstel van een burn-out gaat in 3 fases. Hoe snel deze fases doorlopen worden is van veel factoren afhankelijk. Zo speelt de tijd dat de burn-out zich opgebouwd heeft mee, maar ook de persoonlijkheid en de omgeving spelen een grote rol. Hieronder zal ik de drie fases van herstel en mijn rol in de verschillende fases verder toelichten.

FASE 1 Herstel energieniveau

In fase 1 staat herstel van de energie voorop. Iemand met een burn-out is in het begin heel laag belastbaar, zowel fysiek als mentaal. Door dit te leren accepteren en los te laten en daarnaast rust en activiteiten op de juiste manier af te wisselen, wordt de energiebalans herstelt. In deze fase is het heel belangrijk dat de opbouw van activiteiten heel geleidelijk gaat. Te veel hooi op de vork nemen kan zorgen voor een terugslag en heeft een negatieve invloed op het zelfvertrouwen, waardoor herstel langer kan duren. Te veel rust zorgt ervoor dat de belastbaarheid niet of nauwelijks vergroot wordt, waardoor iemand ook niet verder komt in het herstel.

Deze fase zal met pieken en dalen verlopen, maar door steeds snel bij te sturen, houden we de dalen zo klein mogelijk. Lees hier meer over waarom een tijdelijke terugval bij burn-out herstel heel normaal is.

FASE 2 Opbouw dagelijkse activiteiten

In fase 2 is de energiebalans deels hersteld. Iemand kan steeds weer meer dagelijkse activiteiten oppakken en er is ruimte ontstaan om aan zichzelf te werken. In deze fase gaan we onderzoeken waardoor de burn-out is ontstaan. We blijven niet te lang graven in het verleden, maar kijken vooral oplossingsgericht en naar de toekomst. Wat kan iemand zelf doen om deze factoren te beïnvloeden? In deze fase zal ook geleidelijk het werk weer deels opgepakt worden.

FASE 3 Voorkomen terugval

Deze fase richt zich op verder uitbouwen van werk en het oppakken van het “normale” leven. In fase 3 richten we ons op het volhouden van het nieuwe gedrag en het voorkomen van een terugval van de burn-out. In deze fase richten we ons op bewustwording van valkuilen voor stress, maar ook vroegtijdig herkennen van een te hoge belasting en de bijsturing hiervan. Mijn rol zal in deze fase steeds kleiner worden, tot iemand zelfstandig deze balans kan handhaven.

De verschillende fases lopen deels door elkaar heen. Zo kan in de eerste fase al voorzichtig gezocht worden naar stressfactoren en richten we ons in fase 2 ook al op gedragsverandering.

Wil je meer weten over burn-out begeleiding? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Myrte Duijndam Vivas Coaching

Gratis en vrijblijvende kennismaking

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Dit artikel nog eens lezen? Bewaar het op Pinterest!

De verschillende fases in het hersteltraject bij een burn-out

Plaats een reactie