Help, mijn kind heeft faalangst

Faalangst komt tegenwoordig steeds meer voor. De hoge eisen van de omgeving spelen hier een grote rol in. De maatschappij is, meer dan ooit, gericht op presteren. Al jong krijgen kinderen te maken met toetsen, waarbij ze zich moeten bewijzen. Leervakken en rationeel denken worden steeds belangrijker, creativiteit en emoties steeds minder. Het kind mag steeds minder kind zijn.

Ook buiten school wordt er steeds meer druk op ze gelegd. Ze mogen wel sporten of een muziekinstrument bespelen, maar ze moeten wel de beste zijn. De kans op faalangst is door deze ontwikkeling erg groot.

Daarnaast heeft een kind, waarvan één van beide ouders faalangst heeft een extra grote kans om faalangst te ontwikkelen. De ouders worden gezien als voorbeeld en hun gedrag wordt overgenomen door de kinderen. Als een kind ziet dat de ouder angstig reageert op bepaalde situaties, neemt het kind dit gedrag vaak over. Op deze manier gaat faalangst vaak van generatie op generatie. Lees hier meer over de invloed van de opvoeding op faalangst.

Een kind met faalangst

Er zijn 3 vormen van faalangst; cognitieve, sociale en motorische faalangst.

De eerste vorm, de cognitieve faalangst is het meest bekend. Deze vorm van faalangst steekt de kop op bij bijvoorbeeld toetsen en bij het geven van een presentatie.

De sociale faalangst speelt vooral op in sociale contacten. Iemand trekt zich veel aan van wat anderen van hem of haar denken en zijn bang iets verkeerds te zeggen of te doen. Deze sociale faalangst kan ook een rol spelen bij de angst voor het geven van een presentatie.

De motorische faalangst heeft te maken met alles waarbij we onze spieren gebruiken en waarbij we bewegen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld oefeningen tijdens gymnastiek, maar ook met angst om fouten te maken bij het schilderen of tekenen.

Meestal is er sprake van een combinatie van deze 3 vormen.

Uitstellers en/of opgevers en harde werkers

Binnen de groep van faalangstige kinderen onderscheiden we 2 types. Dit onderscheid heeft te maken met de manier waarop het kind met faalangst omgaat. Het kind kan actief faalangstig zijn of passief faalangstig.

Kinderen die vaak uitstellen of snel opgeven

Passief faalangstige kinderen geven vaak, al voor ze begonnen zijn op, uit angst teleurgesteld te worden. Ze denken slecht over zichzelf en zetten zich niet te veel in, waardoor ze zichzelf niet kunnen teleurstellen en het resultaat alleen maar mee kan vallen. Passief faalangstige kinderen hebben vaak veel last van uitstellen en ze proberen situaties die angst kunnen oproepen te vermijden.

Huiswerk wordt vaak pas op het allerlaatste moment gemaakt en het leren van toetsen gebeurt ook pas op het allerlaatste moment. Het gevolg is dat deze kinderen door de slechte voorbereiding vaak slechte resultaten halen, terwijl ze tot veel meer in staat zijn. Het helpt bij deze kinderen vaak niet om ze achter de broek aan te zitten. Ze zijn niet lui en willen echt wel graag, maar angst blokkeert ze. Lees hier meer over uitstelgedrag.

Hard werkende kinderen

Actief faalangstige kinderen staan ook wel bekend als de harde werkers. Ze bereiden alles tot in de puntjes voor en werken heel hard. Meestal halen ze prima cijfers, maar ze zijn niet snel tevreden.

Bij deze kinderen wordt niet altijd aan faalangst gedacht en omdat ze meestal goede resultaten behalen wordt er, zelfs als het als faalangst wordt herkend, vaak niet veel aan gedaan.

Dit is jammer, want deze kinderen maken het zichzelf vaak enorm moeilijk. Ze leggen de lat voor zichzelf zo hoog, dat er maar weinig tijd is voor ontspanning. Ze ervaren vaak veel spanning en stress en de kans is groot dat ze zichzelf uiteindelijk overbelasten.

ijverig kind faalangst

Faalangst gaat niet vanzelf over

Faalangst heeft een enorme invloed op het leven van kinderen, maar ook op volwassen leeftijd gaan ze er vaak nog steeds onder gebukt. Ze hebben een laag zelfvertrouwen, krijgen geregeld te maken met pesten en durven zichzelf minder goed te laten zien. Dit heeft een negatieve invloed op hun zelfvertrouwen en de angst om te falen wordt alleen maar groter.

Vaak komt faalangst tijdens vervolgopleidingen, maar ook bij solliciteren of het maken van carrière iedere keer opnieuw naar voren. En iedere keer als de angst bevestigd wordt, loopt het zelfvertrouwen een deuk op.

Faalangst vroegtijdig aanpakken

Het is daarom heel belangrijk om faalangst vroegtijdig aan te pakken. Doordat u kind leert om faalangst onder controle te krijgen, laat het zich hierdoor niet langer belemmeren en zal het met meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld door het leven gaan. Uw kind zal zich sterker voelen, assertiever zijn en zal meer uit zichzelf durven en kunnen halen. Help uw kind faalangst overwinnen.

Wilt u weten wat ik voor u kind kan betekenen? Neem dan  contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Myrte Duijndam Vivas Coaching

Gratis en vrijblijvende kennismaking

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Plaats een reactie