Wat te doen bij (dreigende) burn-out bij je werknemers?

Een burn-out komt tegenwoordig steeds meer voor en de meeste werkgevers, leidinggevenden en HR-medewerkers willen graag een burn-out bij hun werknemers voorkomen. Vaak weten ze alleen niet goed wat ze ermee aan moeten. In dit blog vertel ik op welke manier je als werkgever of HR-adviseur een werknemer die burn-out dreigt te raken op de juiste manier kan helpen.

Stap 1: Kennis over burn-out

De eerste stap in dit verhaal is het (her) kennen van symptomen en klachten bij de verschillende stadia van een burn-out. Je kunt pas een burn-out herkennen als je de signalen kent. Daarom is het voor jou als HR-manager of leidinggevende belangrijk om over de juiste kennis te beschikken.

Daarnaast kun je als HR-manager of leidinggevende ook zorgen dat je werknemers over de juiste kennis beschikken, zodat ze kunnen helpen in het signaleren (bij zichzelf en bij anderen). Werknemers worden op die manier alerter op signalen van stress en kunnen hierdoor vroegtijdig ingrijpen.

Stap 2: In gesprek met de werknemer

Door tijdig het gesprek met de werknemer aan te gaan, kun je mogelijk langdurig verzuim voorkomen. Wanneer je bijvoorbeeld merkt dat een werknemer geregeld kort verzuimt, vaker fouten maakt, cynischer of afstandelijker is, dan is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. De manier waarop je het gesprek aangaat is afhankelijk van de ernst van de signalen.

Meestal is er sprake van een aantal subtiele signalen. Als je dan meteen begint over een mogelijke burn-out is de kans groot dat de werknemer het gesprek niet aangaat. Zorg ervoor dat het gesprek een informeel karakter heeft en geef aan dat je benieuwd bent, hoe het met de werknemer gaat. Stel hierbij open vragen en luister vooral naar wat de werknemer te vertellen heeft. Wanneer de werknemer niet zelf begint over stress of over zijn balans, vraag dan bijvoorbeeld eens hoe de werknemer de werkdruk ervaart, hoe hij zich na het werk ontspant en hoe zijn balans werk-privé is.

Wanneer de signalen sterk zijn, kun je meteen benoemen dat je je zorgen maakt. Benoem hierbij de signalen die je opgevallen zijn en vraag of de werknemer dit herkent. Bijvoorbeeld “Ik heb gemerkt dat … (feitelijk gedrag benoemen), herken je dit?

Als je je zorgen maakt, wees hier dan eerlijk over naar de werknemer. Stel daarna vragen om een eerste indruk te krijgen waardoor de werknemer ‘onderuit’ dreigt te gaan of zijn/haar controle aan het kwijtraken is, bijvoorbeeld wat hij moeilijk vindt aan zijn werk en waar hij juist energie van krijgt.

Blijf tijdens het gesprek goed luisteren naar de werknemer, vraag door en laat je oordelen achterwege.

Stap 3: Afspraken maken met de werknemer

Wanneer blijkt dat een werknemer inderdaad dreigt vast te lopen is het zinvol om hier afspraken over te maken. Kijk samen naar mogelijke oplossingen om de grip terug te krijgen en de balans te herstellen. Laat de werknemer zo veel mogelijk zelf met oplossingen komen. Stel vragen in de zin van: Waar krijgt de werknemer energie van, wat kost hem juist energie.

Wanneer de werknemer zelf niets weet te bedenken, kun je ideeën aandragen. Laat de werknemer zelf uiteindelijk beslissen welke acties voor hem wel of niet gaan werken.

Stap 4: Hulp inschakelen

Indien de werknemer zich al ziek gemeld heeft, of de gemaakte afspraken niet voldoende helpen, is het zinvol zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Meestal gaat een werknemer in eerste instantie naar een huisarts of bedrijfsarts. Deze kijkt naar de belastbaarheid van de werknemer en geeft hierover advies, bijvoorbeeld tijdelijk minder werken of andere taken uitvoeren. Dit zijn vooral tijdelijke oplossingen en bieden wel verlichting, maar lossen het probleem niet op.

Om een burn-out te voorkomen of hiervan te herstellen, is (naast het inschakelen van een huisarts of bedrijfsarts) hulp van één of meerdere deskundige hulpverleners nodig. Er zijn op dit vlak een scala aan mogelijkheden, denk hierbij aan een psycholoog, fysiotherapeut, GGZ-instelling of stresscoach. In veel gevallen is een combinatie van hulpverleners gewenst. Zo kan iemand naar een fysiotherapeut gaan om spierspanning te verminderen en fysieke klachten te verhelpen en daarnaast naar een stresscoach om herstel en gedragsverandering in gang te zetten.

Wanneer er sprake is van zware psychologische problematiek is de hulp van een psycholoog gewenst (medische benadering), terwijl in veel andere gevallen juist een minder medische benadering beter helpt. Ook kan er na een medisch traject een coach ingeschakeld worden om een nieuwe (dreigende) burn-out te voorkomen en doelgericht te werken aan herstel en werkhervatting. Welke stappen er exact genomen moeten worden is dus per situatie verschillend. Toch zijn deze 4 stappen eigenlijk altijd toepasbaar.

Welke stappen heb jij al gezet (of ga je zetten) om een burn-out te voorkomen bij je medewerkers? 

Wil je meer weten over het verminderen van stress en het voorkomen van een burn-out? Download dan de 3delige Ebookserie “Stress de Baas voor leidinggevenden” met tips om grip te krijgen op stress bij medewerkers.

Myrte Duijndam Vivas Coaching

Gratis en vrijblijvende kennismaking

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Plaats een reactie