Angst en Stress veroorzaken vertraagd herstel bij Whiplash

Per jaar krijgen tussen de 15.000 en 30.000 personen whiplash klachten. Meestal wordt dit veroorzaakt door een verkeersongeval, maar een whiplash kan ook ontstaan door bijvoorbeeld een ongelukkige val van de trap of een ongeluk tijdens het sporten.

Een whiplash ontstaat doordat het hoofd een plotselinge beweging maakt ten opzichte van de romp. De spieren en banden in de nek (en rug) raken hierdoor verrekt en er ontstaat pijn en stijfheid. Naast deze pijn en stijfheid kunnen ook andere klachten optreden. Deze zijn per persoon verschillend. Ze kunnen meteen na het ongeluk aanwezig zijn, maar ook pas één of twee dagen na het ongeluk ontstaan.

Klachten die op kunnen treden bij een whiplash

Klachten bij een whiplash op kunnen treden zijn:

nekpijn whiplash

  • Pijn en stijfheid in de nek en rug
  • Hoofdpijn
  • Pijn in de arm en schouder
  • Duizeligheid
  • Concentratieproblemen en/of vermoeidheid
  • Angst
  • Problemen met licht en geluid
  • Depressieve verschijnselen
  • Slaapproblemen

Normaal herstel

Normaliter herstellen whiplash klachten vrij snel. In sommige gevallen is hulp van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of manueel therapeut nodig om de spierspanning omlaag te brengen en de pijn te verminderen. Ook kan deze therapeut advies geven in het opbouwen van activiteiten. Door langzamerhand de dagelijkse activiteiten weer op te pakken en te oefenen met het bewegen van de nek, zal geleidelijk de stijfheid en pijn afnemen.

Bij normaal herstel treedt er binnen 2 tot 4 weken een duidelijke verbetering op. Een aantal weken later kan iemand normaal gesproken zijn dagelijkse activiteiten weer pijnvrij uitvoeren.

Vertraagd herstel 

In een heel aantal gevallen raakt het herstel vertraagd. Vaak heeft dit te maken met de invloed van stress en angst.

Doordat mensen angstig zijn om iets stuk te maken, gaan ze niet op de juiste manier met de klachten om. Ze vermijden bewegingen van de nek uit angst om alles alleen maar erger te maken. Daardoor zal de stijfheid en de pijn in de nek steeds verder toenemen en zal de pijn bij steeds kleinere bewegingen van de nek optreden.

De toenemende pijn en beperkingen zorgen ervoor dat iemand steeds minder kan zonder pijn te hebben. Steeds meer dagelijkse activiteiten zullen vermeden worden, omdat deze pijn opleveren. Het gevolg is nog verdere toename van de klachten. Het feit dat de klachten steeds verder toenemen zorgt voor veel stress.

Ook het idee dat iemand blijvend invalide zal raken, kan zorgen voor veel angst en stress. Daarnaast blijkt dat er vaak veel onbegrip is van de omgeving, waardoor de persoon misschien gaat twijfelen aan zichzelf en een negatief zelfbeeld ontwikkeld.  Omdat het door de fysieke beperkingen steeds moeilijker word om de deur uit te gaan, bestaat de kans dat iemand in een sociaal isolement terecht komt. Ook dit verhoogt het stressniveau. De stress die hierdoor ontstaat, heeft vervolgens weer een negatief effect op de pijn en het functioneren, doordat spieren meer aanspannen en minder herstellen na inspanning.

Kortom een negatieve spiraal

Negatieve spiraal whiplash herstel 1
Negatieve spiraal bij herstel Whiplash

De behandeling bij vertraagd herstel

Door te achterhalen wat de dieperliggende oorzaak is van het vertraagde herstel, kan gericht gezocht worden naar de oplossing. Het is zaak de negatieve spiraal weer om te buigen naar een positieve spiraal.

Vaak zijn het ineffectieve gedachtes die het herstel belemmeren en daarnaast heeft iemand het gevoel dat hij de grip op de situatie kwijt is. Hierdoor wordt de negatieve spiraal in stand gehouden. Deze gedachtes zorgen ervoor dat het moeilijk is om meer te bewegen, ondanks dat dit bijvoorbeeld door een therapeut geadviseerd wordt. Door deze ineffectieve gedachtes op te sporen en ze om te buigen naar positieve (helpende) gedachtes, kan iemand zijn angsten overwinnen en positiever kijken naar de toekomst.

Ook is belangrijk dat mensen met een whiplash meer inzicht krijgen in wat een whiplash inhoudt. Wanneer ze beter weten wat er aan de hand is, zullen ze ook beter begrijpen dat het verstandig is om, ondanks de pijn, toch te gaan oefenen. Door dit inzicht zal de angst verminderd worden en leren ze dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het herstel. Hierdoor ervaren mensen meer grip en controle op de situatie en zal de angst en stress verminderen.

Het gevolg is dat iemand minder bang is om te bewegen en dit ook daadwerkelijk gaat doen, waardoor de stijfheid en pijn af zullen nemen. Hierdoor gaat iemand zicht beter voelen en heeft meer positieve gedachtes. Op dat moment zit iemand in de positieve spiraal en zal herstel weer gunstiger verlopen.

positieve spiraal whiplash herstel 1
Positieve spiraal bij herstel Whiplash

Myrte Duijndam Vivas Coaching

Gratis en vrijblijvende kennismaking

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Plaats een reactie